Ngay thang nam

BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI

THỜI TIẾT CAO BẰNG: Click for Cao Bang, Viet Nam Forecast

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thời tiết một số địa phương ở nước ta

Nhiệt độ - Thời Gian - Độ ẩm


Hà Nội

Thi tit mt s vùng nc ta

Tp Hồ Chí Minh

Thi tit Tp H Chí Minh

Huế

Thi tit Hu

Cà Mau

Thi tit Cà Mau

Nha Trang

Thi tit Nha Trang

LIÊNN KẾT

HỖ TRỢ DẠY&HỌC

Tài nguyên dạy học

BÁO MỚI

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trần Anh Tuấn SDT 0928406888)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy thế nào
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Flash_thiep_276.swf Vy_m.gif Giao_duc_gioi_tinh.flv Good11.swf AVSEQ01.flv Chua_Mot_cot_1922.jpg Chuc_Mung_Nam_Moi_2011.swf 03102010604.jpg Hinh_anh0491.jpg Hinh_anh051.jpg Qua_tang2.gif

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  DANH NGÔN


  Ngân hàng đề thi học kỳ đây

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Anh Tuấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:12' 14-07-2011
  Dung lượng: 1.8 MB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người

  Hệ THPT
  
   THE FIRST TERM TEST
  GRADE 12
  (Time allowed: 60 minutes)
  (Chú ý: Thí sinh trả lời vào tờ giấy thi, không chép lại đề)

  I - Sử dụng những từ trong khung để hoàn thành những câu sau. (2đ)

  wiped out terrorism non- verbal campus

  close-knit under- developed vacancy compulsory
  
  
  1. We are a very .............. family and very supportive of one another.
  2. We can use either verbal or .................................. forms of communication.
  3. Schooling is ................................... for all English children from the age of 5 to 16.
  4. The new library was built in the centre of the ..................................
  5. You should find out as much as possible about the job and the ...............
  6. The economy was ............................ and was dominated by traditional agriculture.
  7. The security of the earth will be threatened by .................................
  8. Many large corporations will be .................... and millions of jobs will be lost.

  II - Điền giới từ: on, of, to, in, at, for, up, on, between vào chỗ trống:(2,5đ)

  Mark Twain was famous ........... his exciting adventure story.
  Tom always wants to be an actor when he grow..............
  They should be allowed to wait .......... cheaper technology to be developed.
  Mary sat ........... Tom and Jane.
  Helen is married.....................a lawyer.
  I’m afraid I’m not very good ........... English.
  John gone to Japan..............................business last week.
  I didn’t like him at first, but ......... the end I actually got quite fond of him.
  He was true ........... his word and didn’t say anything to anyone.
  Mrs Chen died ............. heart disease.

  III - Chuyển các câu sau từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp.(2đ)

  1. “ I will see you tomorrow morning,James.”
  => Marry told James that she ..............................................................................
  2. “ My son doesn’t like his job,” said Mr Smith.
  => Mr Smith said to me that his son ...........................................................................
  3. “I left my umbrella here two days ago.”
  => Susan told them she ..............................................................................................
  4. “ I have been working very hard today.”
  => Tom said that he ........................................................................


  VI- Điền đại từ quan hệ: who, whom, which, whose, vào chỗ trống.(1đ)

  1. The student ........ assignment got the highest mark worked very hard.
  2. Spending time with people ...... know how to make jokes is very interesting.
  3. Hue bought a bar of chocolate ........... looked very delicious.
  4. The secretary ......... Mrs Hoa has employed is very talented.

  V- Đọc đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi.(2,5đ)

  NO MORE HOUSEWORK.
  It is five o`clock in the evening when Jane Wagner comes home from work.She walks into the living room and look at her three children. They are watching TV. The living room is a mess( đống rác). There are empty glasses and dirty socks on the floor. There are cookies on the sofa. Games and toys are everywhere.
  Jane is angry " This place is a mess!" she tell her children "I can`t work all day and then do the housework all evening. I`m not going to do the housework!". And so Jane doesn`t do the housework. She doesn`t clean . She doesn`t wash dishes. She doesn`t wash clothes. Every evening she sits on the sofa and watches TV.
  After two weeks, all plates, forks, and glasses in the house are dirty. All the children`s clothes are dirty, too. Every garbage can is full. The house is the mess. Then, one day Jane comes home from work and get a big surprise. The kitchen is clean. The next day, the living room is clean, and the children are washing their clothes. Jane tells her children "Ok, I`ll do the housework again. But you have to help me". Now Jane and her three children do the housework together. Then they all sit on the sofa and watch TV!
  1.What time does Jane come home from work?

  2. How many children does Jane have?

  3. What are her children doing when Jane comes home from work?

  4. How does Jane feel when she arrives home?

  5. How long doesn`t Jane do the house work?  THE END
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Tra cứu điểm thi đại học

  Lịch âm dương

  Xem bản đồ

  KET QUA XO SO